Projectes realitzats

Podeu veure les feines realitzades en els apartats corresponents:

 

 GEOSERVEIS

 • Aplicatius web i mòbil amb component espacial
 • Producció cartogràfica i geoprocés
 • SIG’s corporatius i modelització de processos

 

 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Certificacions energètiques d’edifics
 • Avaluació d’eficiència energètica d’elements constructius
 • Estudis energètics preliminars per establir propostes d’actuació en eficiència energètica i disminució factura elèctrica.

 

 EDUCACIÓ AMBIENTAL

 • Curs de certificat de professionalitat en gestió de residus urbans.
 • Formació continua a treballadors/es. Curs de gestió de residus i conducció eficient.
 • Formació i sensibilització ambiental per a plans ocupacionals.
 • Reutilització de llibres per apendre idiomes: Kitabu.
 • Organització i secretaria de la jornada “Joves, residus i comunicació”.
 • Campanya sobre residus: “R-estrena el Nadal”.