Geoserveis

geoserveis

La nostra trajectòria professional ens ha permès realitzar els següents projectes en Geoserveis:

 

 • Comunica & Repara: plataforma de captura, emmagatzematge i gestió d’incidències municipals. Sistema compost per una aplicació mòbil (Android i iOS) i una aplicació web de gestió (visor i consola d’administració de la GeoBase de Dades). 2014 a 2015.
 • Sèries cartogràfiques per al Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de Mondragó. 2015.
 • ExoticApp: desenvolupament d’una plataforma SIG que permet la captura de dades georeferenciades sobre el terreny, mitjançant dispositius mòbils amb sistema operatiu Android, integrada en un visor SIG-Web, per a la seva visualització i edició (col·laboració LIGIT i IRTA). 2013.
 • Sèries cartogràfiques per diferents Estudis d’Impacte Ambiental i Plans de Vigilància Ambiental (Alenta, SL). 2013 a 2015.
  1. Cartografia clàssica (2D i 3D) en diferents formats.
  2. Generació i explotació de models. Geoprocés i anàlisi espacial avançat.
  3. Processos i construcció de metadades d’acord amb la Directiva INSPIRE.
 • Anàlisi d’oportunitats, estructures de treball i recursos tecnològics (ICIP). 2013.
 • Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu SIG-L. (Zona litoral, SA). 2012.