Educació i formació ambiental

educacioUn ampli bagatge en el camp de l’educació i formació ambiental dels membres de Thigis ens avalen. Vinculats a aquest món des de 1999, dissenyem i portem a terme formació en diferents àmbits relacionats amb el medi ambient. Especialitzats en les temàtiques de residus, energia i participació

Tenint en compte les diferents necessitats i col·lectius als quals es poden orientar, prenem la creativitat i personalització dels serveis com el nostre senyal d’identitat. Dissenyem accions educatives amb clars criteris de qualitat referits a objectius, continguts, mètode, organització i avaluació.

Ens adaptem, doncs, a diferents col·lectius, temàtiques i formats. Fem una proposta adaptada a les vostres necessitats.

CONTACTEU-NOS!

SERVEIS:

V_DSC7968ermell i ponent, senyal de vent! Coneguem l’energia eòlica

 

Descripció: Es treballarà la formació i les característiques del vent. Es repassarà com funciona un anemòmetre i les dades que proporciona, i com influeix la presència del vent en altres fenòmens meteorològics. En la segona part de l’activitat es treballarà el concepte d’energia eòlica. A partir de petits aerogeneradors, es coneixeran els diferents tipus existents i com funcionen.

Objectius: Conèixer la situació actual del model energètic, identificar les diverses fonts d’energia renovables existents, obtenir eines per discriminar els avantatges i inconvenients de l’ús de l’energia eòlica i treballar el concepte d’estalvi energètic.

Durada: 1h

Nivell: Cicle superior

 
		

LesDSC_0565ç energies renovables: a la recerca de l’eficiència energètica

 

Descripció: El taller permet conèixer d’on prové l’energia que fem servir cada dia, tot analitzant-ne les diverses fonts. L’activitat combina una exposició teòrica amb un procés participatiu a través d’un joc en què s’exposen preguntes sobre les diverses fonts d’energia existents. A la segona part de l’activitat, es plantegen situacions quotidianes i els alumnes han de proposar diferents accions per estalviar energia.

Objectius: Identificar les diverses fonts d’energia renovable existents. Treballar en concepte d’estalvi energètic.

Durada: 1h

Nivell: Cicle superior

ConDSC_0549pokeguem les energies renovables

 

Descripció: A través d’un joc de memòria com a fil conductor, es coneixerà les diferents fonts d’energia renovable i es treballarà els avantatges i els inconvenients d’usar-les. Durant l’activitat, es presentaran diferents maquetes: un aerogenerador, una roda hidràulica i una motxilla solar. Per finalitzar el taller, els participants proposaran mesures d’estalvi energètic que es podran aplicar tant a casa com a l’escola.

Objectius: Diferenciar entre fonts d’energia renovable i no renovable, observar les principals tecnologies d’aprofitament de les fonts d’energia renovable i treballar el concepte d’estalvi energètic.

Durada: 1h.

Nivell: Cicle mitjà.

Fem bDSC_0575oallar les energies

 

Descripció: El joc consisteix en fer ballar totes les baldufes (tipus virolet), representatives de  les diferents energies, en el lloc adequat a mesura que es vagin plantejant una sèrie de qüestions relacionades amb la seva naturalesa. El camp de ball és una zona de la taula: una part representa la resposta “SÍ”, i l’altra “NO”. A mida que es van formulant les preguntes d’un plec de cartes que hi haurà sobre la taula, es fan ballar les baldufes a la zona corresponent en funció de si es tracta d’una resposta afirmativa o no.

Objectius: Diferenciar entre fonts d’energia renovable i no renovable.

Durada: 30 min.

Nivell: Cicle infantil.

Sensformació ocupacionalibilització ambiental en la formació ocupacional

 

Descripció: El mòdul de sensibilització ambiental obligatori en els cursos de formació ocupacional.

Objectius: Afavorir la consciència ambiental i proporcionar eines pel desenvolupament de les bones pràctiques ambientals en les diferents famílies laborals.

Durada: A determinar

Nivell: Adults

Form2015-10-08 11.11.062ació en Gestió de residus urbans i industrials

 

Descripció: Desenvolupament i impartició del certificat de professionalitat de gestió de residus urbans i industrials.

Objectius: Dotar de formació tècnica en la gestió correcta de residus urbans i industrials.

Durada: 280h

Nivell: Adults

 

2015-12-09-17.21.40Joc de Rol Paris 2015

 

Descripció:

Aquesta activitat pretén, de forma experiencial, entendre els posicionaments de les diferents parts en la lluita contra el canvi climàtic. Alhora permet veure les dificultats d’arribar a acords i reflexionar sobre la necessitat d’implicació conjunta contra aquest fenòmen.

Objectius:

– Conèixer la problemàtica associada al canvi climàtic i les diferents respostes que s’estan portant a terme

– Comprendre els diferent posicionaments existents davant la lluita contra el canvi climàtic

– Reflexionar sobre el paper internacional i personal de la lluita contra el canvi climàtic

Durada: 4h

Nivell: Cicle superior i batxillerat

Twtwitteritter i medi ambient

 

Descripció:

Twitter és la xarxa de microbloguing més extensa del món, com a tal, conté una important quantitat d’informació que ben seleccionada pot ser molt interessant en qualsevol procés d’aprenentatge o merament com a sistema d’informació. I evidentment, també en la difusió de contingut ambiental.

Objectius:

– Conèixer de forma crítica l’eina de twitter

– Discriminar la qualitat d’informació existent a internet

– Conèixer informació ambiental de qualitat i de primera mà

Durada: 1h

Nivell: Cicle superior i batxillerat

petjada Ets còmplice del crim ambiental internacional?

 

Descripció:

El crim ambiental internacional és el tercer delicte més important del món després de drogues i armes.

Comerç d’espècies en perill d’extinció, transport de residus perillosos a països en vies de desenvolupament, però també a escala més local, emissió de contaminants tant atmosfèrics, com edàfics o hídrics, són aspectes molt vinculats a pautes de consum. En som conscients? Podem no estar implicats els delictes ambientals?

Ho descobrirem a través d’un joc de taula.

Objectius:

– Conèixer el concepte de petjada ecològica

– Conèixer el concepte d’anàlisi de cicle de vida d’un producte

– Detectar les bones pràctiques de consum relacionades amb evitar processos delictius: replantejament d’hàbits de consum, ecoetiquetes, comerç just, correcta gestió de residus,…

Durada: 2h

Nivell: Cicle superior i batxillerat

dilemaEls dilemes del medi ambient

 

Descripció:

Perquè ens costa posar-nos d’acord amb la resolució dels temes ambientals? Perquè en la temàtica ambiental es concentren dilèmes socials que són de difícil solució: la tragèdia dels béns comuns, el dilema del polissó, el dilema del presoner o NIMBY (Not in My Backyard)

Som conscients com se superen aquests dilemes, i el més important, som capaços de superar-los. Practiquem-los i analitzem com els podem superar, amb exemples pràctics de l’escola.

Objectius:

– Observació dels mecanismes de posicionament davant dels conflictes i diversitat d’interessos

– Reflexió sobre les estratègies de resolució de conflictes

– Potenciar les eines de negociació

Durada: 2h

Nivell: Cicle superior i batxillerat

tallers a midaDesenvolupament de tallers a mida

 

 Vols més tallers? Dissenyem activitats i tallers de medi ambient a mida.

Demana’ns, que et fem una proposta sense compromís!