Geoserveis

Des de Thigis volem donar a conèixer un ventall de serveis vinculats a les Tecnologies de la Informació Geogràfica enfocats a optimitzar tots aquells processos que es donen en el terreny físic.

Aquests serveis agilitzen la gestió, anàlisi i edició de les dades espacials, georeferenciades o no, mitjançant el potencial que ens ofereixen tant les eines SIG com d’altres plataformes d’ús generalitzat –smartphones i tauletes-. És doncs el seu coneixement en profunditat el que farà possible donar solucions a problemes concrets per tal d’aconseguir avantatges competitius per als nostres clients.

geoserveis

  — Producció cartogràfica general: captura, georeferenciació, presentació i tractament de dades espacials amb eines estàndards.

 — Anàlisi i modelització espacials: monitoratge d’entorns, escenaris 3D, geoprocessos i  reproducció casuística amb component temporal.

 — Aplicacions SIG corporatives i components

  • Disseny i implementació de bases de dades amb component espacial i Sistemes d’Informació Geogràfica corporatius.
  • Desenvolupament d’aplicatius per a la gestió  i la publicació de la informació territorial.
  • Desenvolupament de plataformes transversals d’adquisició i gestió de dades espacials.

 

Aquests serveis permeten aconseguir un estalvi i aprofitament dels recursos dels nostres clients, ja que sovint aspectes relacionats amb la mobilitat, el coneixement de la informació subjacent al territori o una estructuració seriada del fons documental de l’empresa solen proporcionar beneficis quantificables en personal i temps.

 

 EXEMPLES:

Exoticapp

comunicarepara