ATMOOS ACADEMIC

El primer AtmOOs es converteix amb AtmOOs Academic per l’ampliació del projecte!

AtmOOc Academic funciona des del curs 2017-2018. Iniciat al Districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona actualment és un projecte que ha permès treballar, estudiar i analitzar els patrons de mobilitat dels trajectes escolars de municipis com Barcelona, Sentmenat, Mataró, Granollers, Terrassa, Santa Coloma de Farners, Cardedeu, entre d’altres.

AtmOOs no és només una activitat pedagògica i de sensibilització ambiental a l’aula, sinó que a més, la informació generada pels participants han permès dissenyar camins escolars i realitzar millores en els entorns dels centres educatius, convertint-se en una eina de ciència ciutadana i de gestió de ciutats amb veritable capacitat transformadora.