AtmOOs Events

Al setembre de 2019, per la setmana de la mobilitat sostenible i segura, creàvem AtmOOs Events, un “spin-off” del projecte AtmOOs per portar més enllà de les aules el projecte i vincular-ho a equipaments o esdeveniments, i, alhora, millorar la sensibilització ambiental referent a la contaminació atmosfèrica.

AtmOOs Events permet, mitjançant la participació ciutadana, obtenir els patrons de mobilitat relatius a una ubicació concreta, calcular-ne les emissions associades i mesurar els indicadors qualitatius dels participants. Aquesta informació es publica a temps real a un portafoli web que queda obert per a la seva consulta. Alhora, aquesta informació es lliura a l’Administració en diferents formats per ser analitzats i així plantejar les mesures de gestió que es considerin oportunes.

És una activitat pensada per dur-se a terme en una ubicació específica, on dos informadors/es contextualitzen l’acció i aprofiten el procés participatiu dels assistents per informar-los sobre les diverses problemàtiques ambientals i de salut vinculades a una mala qualitat de l’aire. La posada en escena inclou carpa, 2 tablets amb suport, roll-up i material gràfic i pedagògic amb infografies i literatura cedides per ISGlobal.

Podeu consultar els esdeveniments i resultats generats a: https://atmoos.com/events