ATMOOS LABOR

El 2021 amb el suport de la Subdirecció general de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) s’iniciava el projecte AtmOOs Labor.

En el marc de treball de l’ATM per millorar la mobilitat en els polígons industrials es va contemplar la possibilitat de redissenyar AtmOOs per adaptar-la a entorns laborals i començar la seva implementació en zones industrials. Així, s’amplia AtmOOs, ara per entorns laborals.

Seguint la metodologia participada i de sensibilització AtmOOs Labor permet conèixer els patrons de mobilitat a l’entorn laboral i les emissions de contaminants associades a aquesta mobilitat. A més, permet detectar punts que dificulten la mobilitat activa, autònoma, segura i sostenible a l’entorn laboral, elements que passen a formar part d’un gestor d’incidències del que pot disposar l’administració. En la mateixa aplicació es permet conèixer elements subjectius del personal laboral en l’àmbit de la mobilitat, enquestes a l’ús que complementen tota la informació recollida a la plataforma i que pot ser explotada bastament amb múltiples eines d’anàlisi.

AtmOOs Labor es consolida com una eina de gestió de la mobilitat per les administracions, de facilitar els PDE (plans de Desplaçaments de les empreses) i la responsabilitat social corporativa en el sector empresarial, i fer-ne partícips al personal laboral.