Serveis

Tenim dues àrees principals: educació i acció comunitària i geoserveis. Acostumem a funcionar de manera independent, però cada cop més sovint els nostres projectes integren vessants de l’altra disciplina. Aquesta interacció ens enriqueix i ens fa entendre millor la relació que volem també amb els nostres clients: parlem llenguatge tècnic només quan cal.

L’adaptabilitat és un comú denominador als dos departaments. Ens caracteritzem per dissenyar les solucions òptimes d’acord amb les directrius dels clients, així com per la flexibilitat davant de les modificacions que puguin sorgir.

Geoserveis

Des de l’àrea de Geoserveis de Thigis treballem un ampli ventall de disciplines relatives a les Tecnologies de la Informació Geogràfica. Des de les fases de disseny fins la implementació i publicació de productes oferim solucions d’alt nivell, innovadores i, sobretot, ajustades als requeriments específics de cada projecte. La nostra especialització en aquest sector es basa en el coneixement i capacitats tècniques necessàries per abordar tot tipus de reptes. Disseny i implementació de sistemes de gestió d’informació geogràfica. Desenvolupament d’aplicacions…

Educació i acció comunitària

Entenem que qualsevol forma d’aprenentatge es produeix a partir de la implicació i la curiositat per la temàtica tractada. Oferim doncs una metodologia implicativa orientada a respondre a dubtes, reptes i a buscar opcions per millorar personal, social i ambientalment. Entre els serveis que oferim hi ha la formació continuada i ocupacional per persones adultes, el disseny i implementació de tallers per tot tipus de públic i campanyes puntuals de temàtica ambiental. L’acció comunitària permet resoldre de forma participada i…