Educació i acció comunitària

Entenem que qualsevol forma d’aprenentatge es produeix a partir de la implicació i la curiositat per la temàtica tractada. Oferim doncs una metodologia implicativa orientada a respondre a dubtes, reptes i a buscar opcions per millorar personal, social i ambientalment.

Entre els serveis que oferim hi ha la formació continuada i ocupacional per persones adultes, el disseny i implementació de tallers per tot tipus de públic i campanyes puntuals de temàtica ambiental.

L’acció comunitària permet resoldre de forma participada i conjunta reptes socials, de manera que és un complement ideal i una metodologia d’acció molt interessant per assolir objectius de millora social. La incorporació de l’acció comunitària ens ha permès participar de projectes com la coordinació tècnica del procés participat del BiciHub o l’ampliació de la nostra oferta formativa.

ProjectesEducació i Acció Comunitària