Acció comunitària

Fruit de la formació continua i de les noves opcions i necessitats manifestades, el 2017 vàremm optar per incorporar com a complement als nostres projectes l’acció comunitària. Aquesta nova òptica des de la qual plantegem els projectes ha cristal·litzat en el desenvolupament de diferents línies d’acció i intervencions:

  • El 2018 hem liderat la coordinació tècnica del procés participat del BiciHub. Amb al confiança de Barabara Educació SCCL i Biciclot, SCCl, hem treballat conjuntament per definir què i com ha de ser el BiciHub, un equipament pioner en la promoció de la bicicleta i la mobilitat sostenible.
  • Durant el 2017 vàrem dissenyar i impartir les formacions de “dinamització comunitària i participació” i “participació 2.0” en els cursos de formació ocupacional de Barcelona Activa.
  • El 2016 entràvem a formar part de l’equip de suport i implementació de projectes comunitaris als casals de barri de Barcelona. Un dels encàrrecs que es van derivar del departament d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona el 2017 va ser l’estudi d’oportunitats per generar dinàmiques comunitàries al casal de barri Cardener de Gràcia.