Educació ambiental

Des dels nostres inicis dissenyem i impartim tallers i fem monitoratge ambiental per primària, secundària i cicles superiors. Les nostres activitats estan pensades perquè, a través de la descoberta i la recerca de solucions, els i les alumnes s’aproximin a les diferents temàtiques i generin debats d’actualitat al respecte.

Els projectes que hem portat a terme són sovint encàrrecs de disseny d’activitats pedagògiques o de revisió de propostes existents per fer-ne les millores que siguin pertinents.

El monitoratge i la impartició dels tallers és un altre dels aspectes que treballem. Portem a terme monitoratge a la natura, impartició de tallers a l’aula o en esdeveniments oberts i campanyes de sensibilització ambiental.

Hem treballat per l’àrea metropolitana de Barcelona, ajuntaments i cases de natura. En l’apartat d’educació pots veure més detalladament els projectes que hem realitzat.