Educació ambiental

Des del 2013 dissenyem i impartim tallers i estratègies educatives sobre el medi ambient per primària, secundària i cicles superiors. Les nostres activitats estan pensades per a que, a través de la descoberta i la recerca de solucions, els i les alumnes s’aproximin a les diferents temàtiques i generin debats d’actualitat al respecte.

Alguns exemples de projectes duts a terme:

  • Disseny i realització dels tallers escolars i familiars per l’Escola de Natura de Parets. Des de 2014: “Vermell i ponent, senyal de vent!. Coneguem l’energia eòlica“, “Les energies renovables a la recerca de l’eficiència energètica”, “Coneguem les energies renovables”, “Descoberta de l’energia solar“.
  • Realització de les sortides guiades per a escolars “Coneguem el riu Llobregat“. 2017-2018.
  • Disseny i realització del taller per la setmana de l’energia “Ballem amb les energies“. Ajuntament de Martorell. 2015 i 2016.
  • Disseny i realització de l’activitat Funcionem amb renovables?” per secundària i “Construïm un molinet de vent!” per primària, dins del programa “compartim un futur” del PMES (Programa Metropolità d’Educació per la Sostenibilitat) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 2013-2014.