El riu Llobregat al seu pas per Cornellà

Des del 2016 i durant dos cursos escolars vem estar fent el monitoratge de l’activitat “El riu Llobregat al seu pas per Cornellà“. Una activitat de descoberta de la fauna i flora i la importància del medi fluvial en contacte directe amb el territori. l’Activitat destinada a 3r i 4r de primària es realitza en el parc agrari de Cornellà, en una zona molt propera al nucli urbà amb un elevat interès paisatgístic, fet que permet treballar diferents aspectes de composició territorial i importància del medi fluvial.

Per l’experiència adquirida, l’Ajuntament de Cornellà ens va demanar una revisió i actualització de l’activitat el curs de 2019