Formació ambiental

La formació per adults és una de les branques en les que tenim elevada experiència. Hem treballat en la formació de plans ocupacionals, per projectes d’economia social i en diversa formació ocupacional i formació continuada. Entenem que al temàtica ambiental no és només un important sector econòmic per ell mateix, sinó un valor afegit a qualsevol professió. És amb aquesta perspectiva que dissenyem els continguts i ho fem utilitzant metodologies dinàmiques i el respecte conjunt a tots/es les participants de la formació.

Alguns exemples d’aquesta formació són:

  • Vectors ambientals. Tipologia de residus i tractament. Barcelona Activa, Solidança i FCC. Des de 2013
  • Gestió de residus urbans i industrials. Solidança. Des del 2013.
  • Sensibilització ambiental. Barcelona Activa, Ajuntament de Cornellà. Des de 2013.
  • Certificat de Professionalitat en gestió de residus urbans. CIFO Santa Coloma. 2014.
  • Curs de gestió de residus i conducció eficient. Fundació Formació i Treball. 2012, 2014 i 2018.
  • Canvi climàtic i Oficina verda. Colt Technology Services. 2015.
  • Feina en el sector ambiental: què és i com accedir-hi, dins del projecte “L’Upcycling com a recurs per a l’ocupació”. Proyecto Barcelona.2015