Formació ambiental

La formació per adults és una de les branques en les que tenim una elevada experiència. Hem treballat en la formació de plans ocupacionals, per projectes d’economia social i en formació continua. Entenem que la temàtica ambiental no és només un important sector econòmic per ell mateix, sinó un valor afegit a qualsevol professió. És amb aquesta perspectiva que dissenyem els continguts i ho fem utilitzant metodologies dinàmiques i de respecte conjunt a tots/es les participants de la formació.

Entre les entitats que ens han fet confiança hi ha organismes d’ocupació com Barcelona Activa o el CIFO Santa Coloma, ajuntaments, entitats d’inserció sociolaboral com Solidança o Fundació Formació i Treball, i empreses privades que ens han demanat formació continuada en l’àmbit ambiental als seus treballadors (FCC, Colt Technology Services o Proyecto Barcelona)