Visors cartogràfics i geoaplicacions

El 2013 desenvolupàvem la nostra primera plataforma que integrava una App i software web: Comunica & Repara, un sistema de detecció, emmagatzematge i gestió d’incidències a la via pública. Amb el temps hem anat evolucionant en estètica i potència fins a arribar a GeoLIGHT, un GMAO (sistema de gestió de manteniment assistit per ordinador) específic per a la gestió de l’enllumenat públic. Geolight reuneix tots els avantatges d’un GMAO però amb importants innovacions pel que fa al seu enfocament basat en la posició dels elements.

Entre el desenvolupament d’aquests dos productes s’ha consolidat a Thigis una línia de treball nova, una família d’eines web enfocades a mostrar i gestionar informació territorial: els visors cartogràfics. Qualsevol dada que pot ser representada cartogràficament és susceptible de ser inventariada, visualitzada i gestionada a través d’aplicacions temàtiques. La versatilitat i adaptabilitats a les diferents necessitats és una de les característiques més interessants i poc explorades dels visors.

Un exemple és l’inventari de comerços que es va realitzar per l’Ajuntament de Montcada i Reixac amb el suport de la Diputació de Barcelona o l’inventari de diferents elements de la via pública d’Abrera.