Visors cartogràfics i geoaplicacions

El 2013 desenvolupàvem la nostra primera plataforma que integrava una App i software web: Comunica & Repara, un sistema de detecció, emmagatzematge i gestió d’incidències a la via pública. Amb el temps hem anat evolucionant en estètica i potència fins arribar a GeoLIGHT, un GMAO específic per a la gestió d’un àmbit tant important en les nostres vides com és el de l’enllumenat públic, amb important innovacions pel que fa al seu enfocament basat en la posició dels elements.

Entre el desenvolupament d’aquest dos productes s’ha consolidat a Thigis una línia de treball nova, una família d’eines web enfocades a mostrar i gestionar informació territorial: els visors. Qualsevol dada que pot ser representada cartogràficament és susceptible de ser inventariada, visualitzada i gestionada a través d’aplicacions temàtiques. La versatilitat i adaptabilitats a les diferents necessitat és una de les característiques més interessants i poc explorades dels visors.

Un exemple és l’inventari de comerços que es va realitzar per l’Ajuntament de Montcada i Reixac amb el suport de la Diputació de Barcelona o l’inventari de diferents elements de la via pública d’Abrera.