Educació i acció comunitària

Entenem que qualsevol forma d’aprenentatge es produeix a partir de la implicació i la curiositat per la temàtica tractada. Oferim doncs una metodologia implicativa orientada a respondre a dubtes, reptes i a buscar opcions per millorar personal, social i ambientalment.

Entre els serveis que oferim hi ha la formació continuada i ocupacional per persones adultes, el disseny i implementació de tallers per tot tipus de públic i campanyes de temàtica ambiental.

L’acció comunitària permet resoldre de forma participada i conjunta reptes socials, de manera que és un complement ideal i una metodologia d’acció molt interessant per assolir objectius de millora social. La incorporació de l’acció comunitària ens ha permès participar de nous projectes i ampliar la nostra oferta formativa.

ProjectesEducació i Acció Comunitària