Geoserveis

Des de l’àrea de Geoserveis de Thigis treballem un ampli ventall de disciplines relatives a les Tecnologies de la Informació Geogràfica. Des de les fases de disseny fins la implementació i publicació de productes oferim solucions d’alt nivell, innovadores i, sobretot, ajustades als requeriments específics de cada projecte. La nostra especialització en aquest sector es basa en el coneixement i capacitats tècniques necessàries per abordar tot tipus de reptes.

  • Disseny i implementació de sistemes de gestió d’informació geogràfica.
  • Desenvolupament d’aplicacions o plataformes integrades (web-App-SIG) per a l’obtenció, tractament, gestió i publicació de la informació geogràfica.
  • App’s col·laboratives i de ciència ciutadana.
  • Disseny de Geobases de dades i Sistemes d’Informació Geogràfica per a us remot i local.
  • Tractament de la informació: captura, edició i anàlisi espacial avançat amb dades de múltiples formats (teledetecció, vectorial, UAV), etcètera.
  • Producció cartogràfica de gran i petit format i geoprocessos per a projectes ambientals (EIA, PVA, PE, etcètera).
ProjectesGeoserveis