Petits projectes amb visió ambiental

Des dels inicis, ens han arribat “petits” projectes i col·laboracions que ens generen reptes i dinamisme que ens encanten. Alguns dels que podem destacar són:

  • Suport en la redacció del projecte AIRe-NET per l’obtenció de fons europeus en destinats a projectes innovadors en matèria de medi ambient. La plataforma AIRe-NET, impulsada per l’Ajuntament de Granollers, vol combinar tecnologia de monitoratge puntera amb un nou enfocament de la gestió dels episodis en la zona de qualitat de l’aire 2 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 2018
  • Estructuració i adequació de totes les capes d’informació participants dels models que conformen l’eina multicriteri SIG de gestió ambiental del Parc de Collserola, en tàndem amb l’Estudi Xavier Mayor, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els tècnics del Parc de Collserola. 2017
  • Conjuntament amb l’empresa IsardSAT, vàrem estar entre els 4 finalistes del programa europeu GMES Ideas Challenge, el concurs d’idees per aplicacions de la tecnologia d’Observació de la Terra per satèl·lit. La proposta que vàrem realitzar conjuntament era la plataforma Landfill monitoring, una plataforma per avaluar les emissions de metà que es produeixen als abocadors d’arreu del món i fer-ne un seguiment acurat mitjançant dades remotes de fàcil adquisició. 2012  [Veure notícia]
  • Per l’Institut Català Internacional per la Pau vàrem fer l’anàlisi d’oportunitats, estructures de treball i recursos tecnològics per treballar l’estudi dels conflictes socioambientals. 2013
  • Dins el projecte europeu Life-COR (Campanya Objectiu Residu) de l’AMB dúiem a terme un seguit d’intervencions: elaboració del Mapa de recursos juvenils i comunicacionals; organització i secretaria de la jornada “Joves, residus i comunicació” i la campanya R-estrena el Nadal. 2011-2012